Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - SB Detailing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door SB Detailing. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze diensten gebruikt.

  1. Dienstverlening SB Detailing biedt professionele autodetailingdiensten aan. Wij streven ernaar om de hoogste kwaliteit van dienstverlening te bieden en zullen ons uiterste best doen om aan uw verwachtingen te voldoen. De specifieke details van de diensten, inclusief prijzen en eventuele beperkingen, worden in overleg met u vastgesteld.
  2. Afspraken en betalingen Om gebruik te maken van onze diensten, dient u een afspraak te maken via onze website, telefonisch of via andere aangegeven kanalen. De prijzen van onze diensten worden duidelijk gecommuniceerd en kunnen afhankelijk zijn van het type voertuig en de specifieke wensen van de klant. Betaling dient te geschieden op het moment van de dienstverlening, tenzij anders overeengekomen.
  3. Annulering en wijzigingen Indien u een afspraak wilt annuleren of wijzigen, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wij streven ernaar om flexibel te zijn, maar behouden ons het recht voor om kosten in rekening te brengen voor annuleringen of wijzigingen die binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan de afspraak worden doorgegeven.
  4. Verantwoordelijkheid van de klant Als klant bent u verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie met betrekking tot uw voertuig, inclusief eventuele specifieke vereisten of beperkingen. U bent ook verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van uw eigendommen tijdens de dienstverlening.
  5. Aansprakelijkheid SB Detailing zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de diensten naar behoren worden uitgevoerd. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, letsel of ongemak veroorzaakt door of in verband met het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van onze kant.
  6. Intellectueel eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot merken, logo’s, ontwerpen, enz., blijven eigendom van SB Detailing. Het is niet toegestaan om onze intellectuele eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken.
  7. Geschillenbeslechting Bij eventuele geschillen of klachten streven wij ernaar om deze op een redelijke en eerlijke manier op te lossen. Neem contact met ons op om eventuele problemen aan te kaarten, zodat we samen tot een bevredigende oplossing kunnen komen. Indien een geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in overeenstemming met de geldende wetgeving.
  8. Wijzigingen in de algemene voorwaarden Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen zullen van kracht worden zodra ze op onze website zijn geplaatst. Wij raden u aan om regelmatig onze algemene voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.
  9. Toepasselijk recht Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil of interpretatieproblemen zijn de Nederlandse rechtbanken bevoegd.
  10. Contactgegevens Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

SB Detailing Adres: Leemansstraat 23, 4251 LD Werkendam
E-mail: info@sbdetailing.nl
Telefoon: +31 6 1344 5975

Wij zullen ons best doen om uw vragen en verzoeken zo snel mogelijk te beantwoorden.

Laatst bijgewerkt: 02-06-2023